đua ngựa

Điểm tên những lễ hội đua ngựa độc đáo ở Việt Nam

1. Lễ hội đua ngựa ở gò Thì Thùng, Phú Yên Vào mỗi dịp xuân về, những chú ngựa thồ quanh năm gắn với cuộc