Thiên Hậu Thánh Mẫu

‘Biển người’ dự lễ rước kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu ở Bình Dương

Đoàn rước kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu, với sự “hộ tống” của gần 40 đoàn lân sư rồng trong và ngoài tỉnh Bình Dương đi