cấm ngủ cùng

Tục cấm ân ái ba đêm sau cưới của người Chăm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Người dân tộc Chăm sống ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung nhiều ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Chế độ mẫu hệ vẫn