Tượng thần Zeus

10 kỳ quan thế giới đang dần biến mất

Vườn treo Babylon, hải đăng Alexandria hay tượng thần Zeus… là những kỳ quan của thế giới bị biến mất từ hàng nghìn năm trước…